Hvad kan vi hjælpe med?

Skal du flytte?
Skifte elselskab
Forstå din regning
Elmarkedet

At skifte elselskab

Hvor finder jeg mit kundenummer?

Du finder dit kundenummer på din en af dine regninger, som er fremsendt pr mail eller fremgår af din betalingsserviceoversigt.

Hvordan logger jeg ind på Min Side?

Du finder login øverst oppe på elektron.dk. Her indtaster du dit kundenummer, som står på dine regninger samt din personlige kode. Hvis du ikke kan huske koden trykker du “Glemt Adgangskode” hvorefter du taster den mail du oplyste da du oprettede dig som kunde. Herefter modtager du en mail med instrukser.

Er mit produkt hos elektron timeafregnet?

Som udgangspunkt har du ikke et timeafregnet produkt, men hvis du ønsker det kan du kontakte kundeservice og skifte til timeafregning.

Er I ejet af et netselskab eller samarbejder I med et?

Nej, Elektron er et uafhængigt elselskab, og vi samarbejder ikke med andre el- eller netselskaber. Din strøm bliver dog stadig transporteret til din adresse igennem dit netselskabs ledninger.

Hvor hurtigt kan jeg starte op?

Hvis du modtager strøm fra et andet elselskab på din adresse, laver vi et leverandørskifte. Det tager typisk 2-4 uger. Er du flyttet til en ny adresse, hvor du ikke tidligere har været tilmeldt, laver vi en indflytning. Dvs. opstart er med det samme og kan faktisk også laves et par uger bagud i tiden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Skriv en mail til kundeservice@elektron.dk eller ring til os på 92101010.

Er der binding på min aftale?

Generelt har vi ikke binding hos Elektron. Der kan dog være enkelte kampagner, hvor der er tilknyttet en bindingsperiode. Hvis du er bundet fremgår det af bekræftelsen, som du har modtaget på mail fra os.

Jeg flytter adresse, hvad skal jeg gøre?

Ring til os på 92101010 eller send en mail til kundeservice@elektron.dk i god tid og senest 5 hverdage inden, du flytter. Så sørger vi for, at din kontrakt følger med over til din nye adresse.

Hvem ringer jeg til, hvis jeg har strømsvigt?

Hvis du er uheldig at miste strømmen, skal du kontakte os på 92 10 10 10 – vi har en døgnvagt, som kan hjælpe dig. Tjek gerne først om dine sikringer eller HPFI-relæ er slået fra. Derudover er det også en god ide at se, om der er lys hos naboer eller ude på gaden. Er der ikke det, er det en generel fejl i dit område, og det lokale netselskab er blevet tilkaldt.

Har du andre spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os på 92 10 10 10 eller kundeservice@elektron

Forstå din regning

Hvor ofte bliver jeg opkrævet strøm?

Hver 3. måned. Du opkræves aconto forud. Som udgangspunkt vil du blive opkrævet en måned før den periode regningen dækker. Du kommer aldrig til at betale den samme strøm to gange, men det kan ske, at faktureringsperioderne er forskellige. Det udligner sig uanset hvad, så du ikke betaler dobbelt.

Hvad betyder aconto?

Aconto er det beløb, du betaler for den kommende leveranceperiode. Beløbet tager udgangspunkt i dit historiske forbrug og en anslået pris for perioden. Hvis du flytter benyttes den tidligere beboers forbrug indtil vi kan vurdere dit forbrug.

Hvilke udgifter dækker netydelser over?

Netydelser dækker over afgifter, gebyrer og tariffer. På vegne af staten og netselskaberne opkræver vi: elafgift, tillægsafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag og energiafgift. Disse beregnes som en pris per kWh. Balancegebyret dækker omkostninger til Energi.net, som ejer og driver det danske eltransmissionsnet. Tranmissions- og systemtariffer går til drift og vedligeholdelse af elnettet samt forsyningssikkerheden og elforsyningens kvalitet. PSO-tariffen er en afgift til at støtte produktion af vedvarende energi.

Kan jeg se mine regninger?

Ja, på “Min side” finder du alle dine regninger og de aflæsninger, som vi har modtaget fra netselskabet. Du logger ind på “Min side” med dit kundenummer og det password, du modtog i din velkomstmail.

Hvordan modtager jeg min regning?

Du kan selv vælge, om du vil modtage regningen, som giro eller betale via betalingsservice (PBS). Vi anbefaler PBS, da du sparer fakturagebyret på 39 kr. og det er en nem måde at sikre, at din elregning bliver betalt til tiden.

Kan mit forbrug ændre sig?

Ja. Hvis du har fjernaflæst måler kan vi korrigere løbende.

Har du andre spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os på 92 10 10 10 eller kundeservice@elektron

Elmarkedet

Hvor kommer min strøm fra?

Strømmen er den samme, som du altid har modtaget. Ud over den strøm, som produceres i Danmark, kommer strømmen fra Norge, Sverige og Tyskland. Det er dit lokale netselskab, som tranporterer strømmen til din adresse.

Hvad er prisen på strømmen hos Elektron?

Prisen på din elaftale varierer alt efter hvilken aftale, du har hos os. Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice og få en snak om din aftale og hvad du betaler. Se de seneste måneders priser her.

Kan jeg skifte til jer selvom, jeg bor til leje?

Ja, du kan fint skifte leverandør, selvom du bor til leje. Så længe, at din elregning står i dit eget navn, og den ikke betales over huslejen, kan du skifte elselskab.

Hvordan kan jeg være sikker på, at min strøm er grøn?

Vi kan desværre ikke styre strømmen direkte fra vindmøllen hjem til dig. Men når du har din elaftale hos Elektron, indkøber vi certifikater fra vindmøller svarende til dit årsforbrug. Sådan sikrer vi, at der kommer præcis den mængde vindenergi ud i elnettet, som netop du forbruger. Vi følger forbrugerombudsmandens retningslinjerne for brug af grøn strøm. Du kan læse mere om de overordnet retningslinjer her.

Er min forsyningssikkerhed den samme som før?

Ja. Vi ændrer ikke på ledningerne i jorden foran dit hus. Det er derfor helt den samme strøm og levering du får – også selvom du skifter til os.

Har du andre spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os på 92 10 10 10 eller kundeservice@elektron