Netselskaber ændrer priser og metode

Dit netselskab som står for transport af strømmen ændrer deres priser.

Det er ikke os som elhandelselskab, som står for transporten af strømmen til dig – men dit lokale netselskab. Alle netselskaber i Danmark indfører d. 1. januar 2023 prisændringer, hvilket vi nu varsler overfor dig som kunde. Prisændringerne sker på baggrund af at der er lavet en ny branchevejledning (Tarifmodel 3.0), som skal understøtte den grønne omstilling. Tarifmodel 3.0 giver forbrugerne et incitament til at flytte forbruget over på de tidspunkter, hvor der er mindst belastning og samtidig stiger tarifferne i de timer, hvor elnettet er mest belastet. Elektron viderefakturer disse tariffer uden tillæg til dig.

Netselskabernes prisændringer for tariffer og den generelle tarifmodel gælder for alle elkunder i hvert netselskabs område. Valg af elleverandør har ikke nogen effekt på prisændringerne. Jf. elleveringsbekendtgørelsen § 4 stk. 4 giver netselskabernes prisændringer for tariffer og tarifmodel ikke kunder adgang til at opsige kontrakter.

Der indføres d. 1. januar 2023 også en ny betalingsmodel for egenproducenter (undtagen anlæg i aftagepligt). Forbrugere, der producerer egen strøm, skal på tilslutningstidspunktet betale for tilslutning, der dækker omkostningerne til nettilslutning, samt et muligt bidrag til udbygning og forstærkning af nettet. Undtaget er egenproducenter med produktionsanlæg der er 50 kW eller mindre, som undtages for tilslutningsbetaling. Der introduceres en indfødningstarik, som opkræves for at dække de løbende udgifter til nettab og drift. Indfødning dækker over situationer, hvor forbrugeren producerer mere strøm end der forbruges, som derfor sendes ud i elnettet. Indfødningstariffen beregnes i en omkostning pr kWh for overproduktion som sendes ud i elnettet. Producenter, der har opført anlæg før 1. januar 2023, vil blive opkrævet indfødningstariffen efter 1. januar 2023. Anlæg i aftagepligten pålægges ikke indfødningstariffen.

 

Der er flere forskellige prisændringer og modelændringer afhængig af netselskabet. Herunder finder du en oversigt over alle netselskaber i Danmark, samt hvad de ændrer pr 1. januar 2023. Vi har noteret dit aktuelle netselskab i den varsling, du har modtaget på mail.

 

Cerius varsler ændrede priser på nettarif på transport af el og netabonnement. Samtidig indføres Tarifmodel 3.0. Læs mere om ændringerne på www.cerius.dk/prisaendringer

Dinel oplyser, at de anvender nye indfødningstariffer tilknyttet alle produktionsmålepunkter, som ikke er i aftagepligt pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.dinel.dk/om-dinel/nyheder/dinel-indforer-indfodningstariffer-fra-1.-januar-2023/

Elektrus varsler, at de pr. 1. januar 2023 implementerer Tarifmodel 3.0 med justering af tariffer og indfødningstariffer samt rådighedsbetaling for egenproducenter. De nye priser kan ses i et opdateret takstblad (https://elektrus.dk/files/media/document/Takstblad%202023.pdf ) på hjemmesiden www.elektrus.dk. 

Elinord varsler hermed indførelse af nye indfødningstariffer for de producenter, som ikke er omfattet af aftagepligt. Find prisbladet på www.elinord.dk/Kundeservice/Priser (side 2-5).

Elnet Midt varsler indførelse af producent betaling og indfødningstariffer pr. 1. januar 2023, samt ændring af abonnementer og effektpriser. De overgår til Tarifmodel 3.0 pr. 1. januar 2023. Priserne kan ses her: www.elnetmidt.dk/priser Direkte download af prisblad findes her: https://www.elnetmidt.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fElnet%2fVEL_Q1_2023_pris_oversigt_til_Hjemmeside_ret.pdf

Flow Elnet varsler indførelse af producentbetaling og indfødningstariffer pr. 1. januar 2023. Prisliste, metode, og metodegodkendelse kan findes på www.flow-elnet.dk. Prisblad kan hentes her: https://flow-elnet.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Prisblad_Flow-Elnet_2023-0101.pdf

Elnet indfører pr. 1. januar 2023 producentbetaling. Det betyder, at alle produktionsanlæg, som ikke er omfattet af aftagepligten, skal betale indfødningstarif på E18 målepunktet. Læs mere på http://forsyningelnet.dk/priser—privat.aspx.

Hurup elværk indfører producentbetaling for egenproducenter pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.energi-hurup.dk/el/priser/

Ikast El Net indfører Indfødningstarif for elproducenter pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.iev-net.dk/takstblade . Direkte download: https://www.iev-net.dk/_upload/31082022141044_981278227_0000.pdf

Konstant Net oplyser, at de opretter ny indfødningstarif, der tilknyttes de produktionsmålepunkter, hvor producenten/egenproducenten ikke er i aftagepligt pr. 1. januar 2023. De oplyser derudover, at de har generelle prisstigninger på tariffer pr. 1. januar 2023, primært grundet højere elpris på nettab. Læs mere på www.konstant.dk/net/priser-og-vilkaar/nettariffer-og-abonnementer/ og download prisblad her: https://konstant.dk/media/3392924/konstant-tarif_abonnement_010123_og_gebyrer_010121.pdf

L-Net indfører producentbetaling for egenproducenter fra 1. januar 2023. Læs mere på www.l-net.dk/priser-betaling/ og download prisblad her: https://www.l-net.dk/media/1176/takster-indfoedning-1-januar-2023.pdf

Læsø Elnet varsler prisstigning i tariffer og abonnementer fra 1. januar 2023. Læs mere på www.laesoeforsyning.dk/laesoe-elnet-as/ og se tariffer for 2023 her:

 

Midtfyns Elforsyning overgår til Tarifmodel 3.0 og anmelder prisstigninger fra 1. januar 2023. Læs mere på https://www.midtfynsenergi.dk/midtfyns-elforsyning/priser/ og download prisblad her https://www.midtfynsenergi.dk/media/57775/prisblad-112023-midtfyns-elforsyning.pdf

N1 indfører producentbetaling, indfødningstariffer, tilslutningsbidrag og forhøjer deres priser pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.n1.dk/priser-og-vilkaar

Nakskov Elnet overgår til Tarifmodel 3.0 og anmelder prisstigninger pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.lollandforsyning.dk/priser-og-gebyrer

Netselskabet Elværk ændrer nettarifferne pr. 1. januar 2023. Ved samme lejlighed indføres indfødningstariffer for produktionsanlæg. De nye priser kan findes på hjemmesiden: www.elvrk.dk/forside/priser (vælg ”gældende for 1-1-2023). Hvis du er anlægsejer kan du downloade information her: www.elvrk.dk/media/s1hir51l/varslingsbrev-omkring-indf%C3%B8dningstariffer-til-elhandlere.pdf

NKE-Elnet overgår til Tarifmodel 3.0, indfører producentbetaling for egenproducenter, og anmelder prisstigninger pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.nk-forsyning.dk/selvbetjening/priser

Noe Net varsler indførsel af indfødningstariffer pr. 1. januar 2023. De nye tariffer kan findes her: www.noe.dk/prisblad eller download prisblad her: https://www.noe.dk/documents/39807/49392/Indfoedningstarif+pr.+1.+januar+2023

Nord Energi Net forhøjer deres priser pr. 1. januar 2023 og indfører indfødningstariffer samt producentbetaling for egenproducenter. Læs mere på www.nordenerginet.dk/priser-og-vilkaar/ eller download prisblad her: https://nordenerginet.dk/files/pdfer/priser/abonnement_og_tariffer_1._januar_2023.pdf

Radius Elnet varsler ændrede priser på nettarif på transport af el og netabonnement. Samtidig indføres Tarifmodel 3.0 og indfødningstariffer. Læs mere om ændringerne på www.radiuselnet.dk/prisaendringer

Rah Net indfører pr. 1. januar 2023 producentbetaling. Det betyder, at alle produktionsanlæg som ikke er omfattet af aftagepligten, skal betale indfødningstarif på produktionsmålepunkter. Derudover justeres abonnementer og tariffer. Læs mere på www.rahnet.dk/priser/nettariffer-og-abonnement/

Ravdex indfører pr. 1. januar 2023 producentbetaling. Det betyder, at alle produktionsanlæg som ikke er omfattet af aftagepligten, skal betale indfødningstarif. Ligeledes varsles abonnementsjustering og tarifstigninger pr. 1. januar 2023 grundet netselskabets øgede omkostninger til nettab. Læs mere på www.ravdex.dk/elforbruger eller download prisblad her: https://ravdex.dk/media/sabg4ybc/mjj-mjj-2022-09-01-00282-00-mjj-mjj-2022-09-01.pdf

TREFOR EL-Net og Elnet Øst oplyser, at de pr. 1. januar 2023 tager Tarifmodel 3.0 for forbrug, indfødningstariffer, og producentbetaling i brug jf., metodegodkendelserne fra Forsyningstilsynet. Prisstigninger i de eksisterende forbrugstariffer skyldes højere omkostninger til nettab som følge af høje energipriser. Læs mere på www.trefor.dk/elnet/priser. Download prisblade direkte her for Elnet Øst: https://www.trefor.dk/globalassets/mediebibliotek-trefor/3.-elnet/filer/historiske-priser/el-net-ost—priser-pr.-1.-januar-2023.pdf. Og her for TREFOR EL-Net https://www.trefor.dk/globalassets/mediebibliotek-trefor/3.-elnet/filer/historiske-priser/trefor-el-net—priser-pr.-1.-januar-2023.pdf

Veksel ændrer tariffer pr. 1. januar 2023. Ligeledes indføres der pr. 1. januar 2023 indfødningstariffer for produktion, hvor der ikke er aftagepligt. Læs mere om nettarif og abonnement på https://www.veksel.dk/priser/nettarif-og-abonnementer-1-januar-2023/ og læs mere om procentbetaling her: https://www.veksel.dk/priser/producentbetaling/

Videbæk Elnet indfører producentbetaling for egenproducenter, indfødningstariffer samt justering af abonnement pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.videnergi.dk/oversigt/el/priser og download prisblad her: https://www.videnergi.dk/app/webroot/uploads/El%20priser/Tariffer%20abonnement%20og%20gebyr_01012023.pdf

Vores Elnet overgår til Tarifmodel 3.0, indfører producentbetaling for egenproducenter, og anmelder prisstigninger pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.voreselnet.dk/priser og download prisblad her: https://www.voreselnet.dk/-/media/vores-elnet/dokumenter/samlet/priser/vores-elnet_prisblad_-differentieret_nettariffer_1-jan-2023.ashx?la=da&hash=F16E3CF53FC01591F387E70C252E04183AF1D2C1

Zeanet indfører indfødningstarif for alle anlæg, som ikke er omfattet af aftagepligten pr. 1. januar 2023. Desuden indføres Tarifmodel 3.0 pr. 1. januar 2023. Læs mere på www.zeanet.dk/kundeservice/priser-og-levering

Aal-elnet indfører nye tariffer, se mere på https://www.aal-elnet.dk/kunder/vores-priser/aktuelle-prisblade eller download prisblad her: https://www.aal-elnet.dk/kunder/vores-priser/aktuelle-prisblade

Aars-Hornum Net varsler indførelse af producentbetaling og indfødningstariffer pr. 1. januar 2023. Prisliste, metode, og metodegodkendelse kan findes på www.aarshornum-net.dk. Download prisblad direkte her: https://aarshornum-net.dk/wp-content/uploads/2022/09/aarshornum-net-tariffer-pr-1.-januar-2023.pdf