Persondatapolitik

 

1 Kontaktoplysninger
Elektron Aps, Bødker Balles Gård 15a, 8000 Aarhus C, CVR: 34612463 Mail: kundeservice@elektron.dk Website: elektron.dk

2 Formål
Elektron Aps (herefter ”Elektron”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, og det er Elektron målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares. Formålet med Elektron behandling og lagring af personoplysninger er at levere og fakturere strøm til dig. Elektron behandler kun et minimum af informationer om dig, og alle er nødvendige for at kunne levere strøm (jævnfør Elforsyningsloven) samt drive virksomhed (jævnfør Bogføringsloven).

3 Indsamling af data
Elektron registrerer en række oplysninger om dig som person/virksomhed når du tilmelder dig Elektron. Disse er: navn, cpr-nummer/cvr-nummer og adresse. Endvidere registrerer vi nogle kontaktoplysninger; herunder dine telefonnumre og din e-mailadresse. Elektron registrerer herudover en række oplysninger om din elmåler, bla. adresse og aftagenummer. Størstedelen af de personlige oplysninger, som Elektron registrerer om dig, afgiver du selv gennem din registrering hos Elektron, enten direkte eller gennem en samarbejdspartner. Derudover modtager Elektron information om din måler og dit forbrug fra den statslige institution Energinet. Der kan også blive registreret oplysninger om præferencer, elektronisk udstyr, kreditoplysninger fra eksterne partnere og ændringer af din aftale og betalingshistorik.

Disse data er nødvendige for at betjene dig som kunde hos Elektron. Og CPR nummer benyttes af alle elselskaber som en entydig identifikation af en kunde der er knyttet til et aftagernummer i den centrale Datahub der er administreret af det statsligt ejede Energinet. Uden dette, kan et kundeforhold som udgangspunkt ikke etableres.

Vi behandler ikke følsomme persondata som politiske og religiøse holdninger, race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger eller andet. Og vi opfordrer til, at du ikke deler sådanne oplysninger med Elektron eller andre udvedkommende parter.

4 Dine rettigheder
4.1 Indsigtsretten
Bortset fra CPR er det til enhver tid muligt at se de personoplysninger, vi har registreret om dig, på Min Side på Elektron.dk

4.2 Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Elektron uden unødig forsinkelse. De fleste personoplysninger kan du selv rette direkte fra kontrolpanelet på Elektron.dk. Hvis oplysningen ikke kan rettes her, bedes du kontakte Elektron, der vil være behjælpelige med rettelsen.

4.3 Ret til sletning
Du har ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt du ikke længere er kunde hos Elektron og det ikke strider mod anden lovgivning (bla. Bogføringsloven og Elforsyningsloven). Venligst kontakt kundeservice@elektron.dk, såfremt du ønsker at blive slettet. Se i øvrigt pkt. 5.

4.4 Ret til dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få dine personoplysninger udleveret fra Elektron og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Såfremt du ønsker en kopi, venligst kontakt, der vil være behjælpelige med dette.

4.5 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod Elektron behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse, kontakt kundeservice@elektron.dk.

4.6 Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Elektron behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at dette opsiger en eventuel aftale med Elektron, og at Elektron i visse tilfælde, f.eks. hvor Elektron har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget til at fortsætte behandlingen.

4.7 Ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over Elektron behandling af dine personoplysninger.

5 Sletning af oplysninger
Personoplysninger gemmes hos Elektron så længe du er kunde hos os. Hvis du stopper som kunde, vil dine oplysninger blive slettet hos Elektron efter et halvt år, dog kun hvis det ikke er i konflikt med anden lovgivning (bla. Bogføringsloven og Elforsyningsloven). Du kan dog anmode om at få data slettet hurtigere, se pkt. 4.3. Hvis personoplysninger ikke kan slettes, vil adgangen til disse begrænses stærkt.

6 Sikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

7 Ændringer
Denne Persondatapolitik bliver løbende opdateret på vores hjemmeside.

Om os Persondata Eldeklaration
92 10 10 10