Ændring i opkrævning for systemtariffer
Fra 1. januar 2024 indfører Energinet en ny struktur i deres systemtariffer, der påvirker din
elpris. Ændringen påvirker alle elkunder i Danmark uanset elleverandør. Din samlede
elpris består af forskellige elementer, som Elektron opkræver for både staten og dit lokale
netselskab. Du behøver ikke at foretage dig noget i forbindelse med ændringerne – det
hele vil blive håndteret automatisk.

Ændret abonnements- og systemtarifstruktur
Energinet har implementeret en ny abonnementsmodel, hvor et fast gebyr på 180 kr. årligt
bliver opkrævet, fordelt med 15 kr. månedligt.
De nye satser for systemtariffen og abonnementet kan læses på det statsejede Energinets hjemmeside. Se mere her: https://energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer/

Hvorfor sker ændringen?
Ændringen indføres som en del af Energinets indsats for at modernisere elnettet og gøre
det mere fleksibelt. Det sker for at understøtte den grønne omstilling og en mere effektiv
anvendelse af elnettet.