Hjælpepakke fra staten

Den 1. november er det muligt at få indefrosset en del af sin elregning. Det betyder, at du har mulighed for at udskyde en del af din elregning og afdrage denne del over en periode på 4 år. 

Denne ordning er frivillig og kræver, at du aktivt tilmelder dig på Min Side.

Der arbejdes fra politisk side stadig på detaljerne i aftalen, så vi tager forbehold for ændringer og opdaterer denne side løbende. 

OVERBLIK

Som elkunde har du mulighed for at indefryse en del af din elregning og først betale den senere. Dette er en politisk aftale for at hjælpe familier, virksomheder og foreningslivet med at håndtere de meget høje energipriser. 

Helt kort:

  • Ordningen er frivillig og kræver, at du tilmelder dig på Min Side
  • Du kan indefryse det beløb af den rå elpris som ligger over 0,8kr/kWh – dette er før tariffer, afgifter og moms, som alt sammen skal betales som sædvanligt. 
  • Der kan indefryses regninger i perioden fra d. 1. november 2022 til 1. november 2023. Herefter er der en 12 måneders afdragsfri periode. 
  • Du kan ikke indefryse en regning, som du allerede har betalt. 
  • D. 1. november 2024 skal du begynde din tilbagebetaling. 
  • Du kan til enhver tid afmelde ordningen, ligesom du også altid kan indfri det beløb, som du har fået indefrosset. 
  • Staten har fastsat renten for private husholdninger til 2% per år og virksomheder/foreninger skal betale 4,4% i rente. 
  • Elektron pålægger et omkostningsbestemt gebyr for at administrere indefrysningsordningen.

Her har du et overblik over de vigtige datoer, og hvordan afdragsperioden forløber:

HVAD BETYDER DET FOR DIG

Følgende er et eksempel på, hvordan indefrysningsordningen beregnes. Forbrug og elpris er blot eksempler, ligesom transportomkostninger, tariffer, afgifter mv afhænger af, hvilket netområder du befinder dig i.

Du kan også finde information på borger.dk og på erhvervsstyrelsen.dk 

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvem gælder ordningen for?

Private husholdningskunder, virksomheder og foreninger kan benytte ordningen – dog er der særlige krav for virksomheder og foreninger (se mere her

Bestemmer jeg selv, hvor meget der skal indefryses?

Nej – det udregnes automatisk. Når du tilmelder dig ordningen, bliver det beløb, som overstiger 0,8kr/kWh, indefrosset (før moms, afgifter og tariffer).

Skal jeg stadig betale min elregning?

Ja – det er kun den del, der indefryses, som du skal vente med at betale. Du skal stadig betale tariffer, afgifter, moms samt 0,8kr/kWh strøm du forbruger.

Hvordan tilmelder jeg mig ordningen?

Du tilmelder dig ordningen ved at logge ind på MinSide. Her skal du bruge dit kundenummer – det finder du på din regning. Kan du ikke huske koden, trykker du blot “glemt adgangskode”, hvorefter du kan oprette en ny. 

På MinSide går du til menuen “vinterhjælp” og følger anvisningerne.

Hvordan afmelder jeg mig ordningen?

Du afmelder dig på MinSide. Når du afmelder dig, skal du beslutte, om du ønsker at indfri det beløb, du allerede har fået indefrosset – gør du ikke noget, fastholder du blot afdragsaftalen som starter d. 1. november 2024.

Hvad sker der, hvis jeg skifter adresse?

Ved fraflytning ophører din indefrysning og du modtager en opgørelse fra os på din samlede indefrysning. 

På din nye adresse skal du på ny tilmelde dig indefrysningsordningen.

Hvad sker der, hvis jeg skifter elselskab?

Vælger du en ny leverandør af din strøm, modtager du en opgørelse over din samlede indefrysning. Når du er skiftet til dit nye selskab, skal du på ny tilmelde dig indefrysningsordningen, hvis du ønsker at fortsætte denne. 

I forbindelse med at du skifter selskab, skal du beslutte, om du ønsker at afdrage den samlede indefrysning over den fireårige periode, eller om du vil betale den straks.

Hvor kan jeg se, hvor meget jeg har fået indefrosset?

Du finder et overblik over, hvor meget du har fået indefrosset på MinSide under punktet “indefrysningsordning”.

Hvad betaler jeg i rente for at udskyde en del af regningen?

Staten har fastlagt rentesatsen til 2% for private husholdninger og 4,4% for virksomheder og foreninger. 

Renterne tilskrives bagudrettet i indefrysningsperioden, samt i de 12 afdragsfrie måneder. Mens der afdrages tilskrives renterne bagudrettet, hver gang du foretager et afdrag. Renten tilskrives på baggrund af den resterende gæld ved seneste afdrag.

Hvad koster det at gøre brug af indefrysningsordningen?

Staten har fastlagt rentesatsen til 2% for private husholdninger og 4,4% for virksomheder og foreninger. Rentesatsen kan ændres af Klima-, energi- og forsyningsministeriet med 6 måneders varsel. 

Dertil betaler du et omkostningsbestemt gebyr til os for at administrere indefrysningsordningen. Gebyret er:

Oprettelse: 200kr (momsfrit) 

Månedligt gebyr i perioden: 15kr pr måned (momsfrit)

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler mine afdrag?

Hvis du ikke betaler et afdrag påbegynder vi vores sædvanlige rykkerprocedure. Hvis du stadig ikke har betalt efter minimum to rykkere, overdrages gælden til Erhvervsstyrelsen, som påbegynder statslig inddrivelse.

Hvilke regler gælder for virksomheder eller foreninger?

Der er særlige regler for virksomheder og foreninger. 

Har du en særlig energitung virksomhed, kan du få ret til et lån på op til 190mio. kr. Dette administreres af Erhvervsstyrelsen.

For andre virksomheder er der indført et loft for, hvor stor en del af energiregningen som kan indefryses. Se mere information hos Erhvervsstyrelsen.

Institutioner som er offentligt ejet kan ikke gøre brug af ordningen.