Elpriser

Hos os får du helt enkelt én pris - uanset hvor du bor i Danmark

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.

Her kan du se hvad prisen har været hos os i de seneste måneder:

PrisLoft:

April: 42 øre pr. kWh
Maj: 43 øre pr. kWh
Juni: 42 øre pr. kWh
Juli: 45 øre pr. kWh
August: 47 øre pr. kWh

Prisen består af markedsprisen tillagt handelsomkostninger mv. samt et tillæg for prisloftet. Dette giver dig en sikring mod udsving på elprisen.

Det aktuelle PrisLoft er på 58 øre pr. kWh.

MarkedsPris

April: 28 øre pr. kWh
Maj: 29 øre pr. kWh
Juni: 28 øre pr. kWh
Juli: 31 øre pr. kWh
August: 33 øre pr. kWh

HjerteStrøm

April: 29 øre pr. kWh
Maj: 30 øre pr. kWh
Juni: 29 øre pr. kWh
Juli: 32 øre pr. kWh
August: 34 øre pr. kWh

Introduktionstilbud

Kunder der har valgt vores introduktionstilbud overgår efter tilbuddet udløb til:
April: 28 øre pr. kWh
Maj: 29 øre pr. kWh
Juni: 28 øre pr. kWh
Juli: 31 øre pr. kWh
August: 33 øre pr. kWh

IndkøbsPris

Kunder der har valgt vores IndkøbsPris overgår efter tilbuddet udløb til:
Juni: 28,13 øre pr. kWh
Juli: 31,07 øre pr. kWh
August: 32,72 øre pr. kWh

Øvrige priser

Udover elprisen kommer afgifter til staten samt transport af strømmen. Herudover vil du bliver opkrævet følgende hos Elektron:

Oprettelse: Gratis.
Årlig abonnement: PrisLoft: 100,- pr. adresse. MarkedsPris: 200,- pr. adresse.
Månedligt abonnement: HjerteStrøm: 49 kr. pr. adresse. IndkøbsPris: 29 kr. pr. adresse.
Fakturagebyr ved Betalingsservice: Gratis.
Fakturagebyr ved giro: 39,-
Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: 100,- pr. rykker.
Gebyr ved overgang til inkasso: 100,-
Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes: 100 kr.
Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.: 300 kr.

Alle priser er inklusiv moms.

Standardgebyrer til elhandler via datahubben:

 

 Gebyr  Standardgebyr 2017
(eksklusiv moms)
 Standardgebyr 2018
(eksklusiv moms)
 Aflæsningsbesøg  450  555
 Besøg med henblik på afbrydelse  580  670
 Fjernbetjent afbrydelse  105  105
 Fjernbetjent genåbning  105  105
 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid  260  260
 Fogedforretning, udkørende  Efter regning  Efter regning
 Opstart af fogedforretning  790  790
 Genopsætnings af nedtaget måler  710  790
 Genåbning  550  625

 

 Målerundersøgelse på stedet  640  785
 Genåbning uden for normal arbejdstid  1230  1445
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler  1420  1420
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  1990 1990
 Nedtagning af måler  660  700
 Rykker for manglende selvaflæsning  75  75
 Skønnet aflæsning  65  65

 

Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

Afgifter, skatter og netydelser:

http://www.danskenergi.dk/Prisblade

Tariffer og gebyrer:

https://www.energinet.dk/El/Tariffer