Priser

På denne side finder du priser for December måned.

De oplyste priser er uden afgifter, tariffer eller abonnementer. Priserne er inklusiv moms.

Hvis du har spørgsmål til kampagner eller abonnementer kan du ringe til: 92 10 10 10

Produkter

DK1*

DK2**

Basisstrøm Øre pr. Kwh

272

276

Markedspris Øre pr. Kwh

267

271

Prisloft Øre pr. Kwh

269

274

Indkøbspris Øre pr. Kwh

249

254

MaxPris Øre pr. Kwh

283

286

*  Vest for Storebælt

** Øst for Storebælt

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.

Alle priser er inklusive moms

 

Abonnementer årligt / månedligt
Markedspris Årligt pr. adresse 200
Prisloft Månedligt pr. adresse 29
Hjertestrøm Månedligt pr. adresse 49
Indkøbspris Månedligt pr. adresse 39
MaxPris       Månedligt pr. adresse 39
Basispris Månedligt pr. adresse 39

 

Alle priser er inklusive moms

Øvrige priser
​​Fakturagebyr ved Betalingsservice

9.25

Fakturagebyr ved giro 49
Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: Pr. rykker 100
Gebyr ved overgang til inkasso 100
Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes 100
Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.  300

 

Alle priser er inklusive moms

Standardgebyrer fra netselskaber via datahubben:
Gebyr

Standardgebyr (eksklusiv moms)

Aflæsningsbesøg

555

Besøg med henblik på afbrydelse

670

Fjernbetjent afbrydelse

105

Fjernbetjent genåbning

105

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid

260

Fogedforretning, udkørende

Efter regning

Opstart af fogedforretning

790

Genopsætning af nedtaget måler

790

Genåbning

625

Målerundersøgelse på stedet

785

Genåbning uden for normal arbejdstid

1230

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

1420

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

1990

Nedtagning af måler

660

Rykker for manglende selvaflæsning

75

Skønnet aflæsning

65

 

Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

Afgifter, skatter og netydelser:
https://greenpowerdenmark.dk/fakta-om-groen-energi

Tariffer og gebyrer:
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer