Elpriser

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.
Her kan du se hvad prisen har været hos os i de seneste måneder:

MarkedsPris
April DK1: 48 øre pr. kWh
April DK2: 49 øre pr. kWh
Maj DK1: 47 øre pr. kWh
Maj DK2: 47 øre pr. kWh
Juni DK1: 42 øre pr. kWh
Juni DK2: 43 øre pr. kWh
Juli DK1: 48 øre pr. kWh
Juli DK2: 48 øre pr. kWh
August DK1: 47 øre pr. kWh
August DK2: 49 øre pr. kWh
September DK1: 45 øre pr. kWh
September DK2: 47 øre pr. kWh

HjerteStrøm
April DK1: 50 øre pr. kWh
April DK2: 51 øre pr. kWh
Maj DK1: 49 øre pr. kWh
Maj DK2: 49 øre pr. kWh
Juni DK1: 44 øre pr. kWh
Juni DK2: 45 øre pr. kWh
Juli DK1: 50 øre pr. kWh
Juli DK2: 50 øre pr. kWh
August DK1: 49 øre pr. kWh
August DK2: 51 øre pr. kWh
September DK1: 47 øre pr. kWh
September DK2: 49 øre pr. kWh

Introduktionstilbud
Kunder der har valgt vores introduktionstilbud overgår efter tilbuddet udløb til:
April DK1: 48 øre pr. kWh
April DK2: 49 øre pr. kWh
Maj DK1: 47 øre pr. kWh
Maj DK2: 47 øre pr. kWh
Juni DK1: 42 øre pr. kWh
Juni DK2: 43 øre pr. kWh
Juli DK1: 48 øre pr. kWh
Juli DK2: 48 øre pr. KWh
August DK1: 47 øre pr. kWh
August DK2: 49 øre pr. kWh
September DK1: 45 øre pr. kWh
September DK2: 47 øre pr. kWh

Kunder der ikke har et af vores aktive produkter på listen ovenfor, kan kontakte kundeservice for yderligere information om deres kWh priser.

Øvrige priser
Udover elprisen kommer afgifter til staten samt transport af strømmen. Herudover vil du bliver opkrævet følgende hos Elektron:

Oprettelse: Gratis.
Årlig abonnement: PrisLoft: 100,- pr. adresse. MarkedsPris: 200,- pr. adresse.
Månedligt abonnement: HjerteStrøm: 49 kr. pr. adresse. IndkøbsPris: 29 kr. pr. adresse.
Fakturagebyr ved Betalingsservice: Gratis.
Fakturagebyr ved giro: 39,-
Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: 100,- pr. rykker.
Gebyr ved overgang til inkasso: 100,-
Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes: 100 kr.
Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.: 300 kr.

Alle priser er inklusiv moms.

Standardgebyrer til elhandler via datahubben:

 Gebyr Standardgebyr 2017
(eksklusiv moms)
 Standardgebyr 2018
(eksklusiv moms)
 Aflæsningsbesøg 450 555
 Besøg med henblik på afbrydelse 580 670
 Fjernbetjent afbrydelse 105 105
 Fjernbetjent genåbning 105 105
 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260 260
 Fogedforretning, udkørende Efter regning Efter regning
 Opstart af fogedforretning 790 790
 Genopsætnings af nedtaget måler 710 790
 Genåbning 550 625
 Målerundersøgelse på stedet 640 785
 Genåbning uden for normal arbejdstid 1230 1445
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1420 1420
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 19901990
 Nedtagning af måler 660 700
 Rykker for manglende selvaflæsning 75 75
 Skønnet aflæsning 65 65
Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

Afgifter, skatter og netydelser:

http://www.danskenergi.dk/Prisblade

Tariffer og gebyrer:

https://www.energinet.dk/El/Tariffer

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies her: Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close