Elpriser

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.

Produkterne inkludere gratis Vindstrøm.

 

Variable produkter:

Markedspris:

August DK1: 97 øre pr. kWh

August DK2: 98 øre pr. kWh 

Prisloft:

August DK1: 98 øre pr. kWh

August DK2: 99 øre pr. kWh

 

Fastpris produkter:

Fastpris intro:

6. september 2021 DK1: 69 øre pr. kWh

6. september 2021  DK2: 69 øre pr. kWh

Kunder der ikke har et af vores aktive produkter på listen ovenfor, kan kontakte kundeservice for yderligere information om deres priser hos vors kundeservice.

Øvrige priser

Udover elprisen kommer afgifter til staten samt transport af strømmen. Herudover vil du bliver opkrævet følgende hos Elektron

Oprettelse: Gratis

Årlig abonnement: PrisLoft: 100,- pr. adresse. MarkedsPris: 200,- pr. adresse.

Månedligt abonnement: HjerteStrøm: 49 kr. pr. adresse. IndkøbsPris: 29 kr. pr. adresse

Fakturagebyr ved Betalingsservice: Gratis

Fakturagebyr ved giro: 39 kr. 

Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: 100,- pr. rykker.

Gebyr ved overgang til inkasso: 100,-

Brud på binding: 800,- 

Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes: 100 kr.

Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.: 300 kr.

Alle priser er inklusiv moms.

Standardgebyrer fra netselskaber via datahubben:

 Gebyr Standardgebyr 
(eksklusiv moms)
 Aflæsningsbesøg 555
 Besøg med henblik på afbrydelse 670
 Fjernbetjent afbrydelse 105
 Fjernbetjent genåbning 105
 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260
 Fogedforretning, udkørende Efter regning
 Opstart af fogedforretning 790
 Genopsætnings af nedtaget måler 790
 Genåbning 625
 Målerundersøgelse på stedet 785
 Genåbning uden for normal arbejdstid 1230
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1420
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted1990
 Nedtagning af måler660
 Rykker for manglende selvaflæsning 75
 Skønnet aflæsning65

 

 

 

Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

 

Afgifter, skatter og netydelser:

http://www.danskenergi.dk/Prisblade

 

Tariffer og gebyrer:

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies her: Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close