Elpriser

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.

 Produkterne inkludere gratis Vindstrøm

 Her kan du se hvad prisen har været hos os i de seneste måneder:

 

 MarkedsPris  

 

December DK1: 52 øre pr. kWh

December DK2: 56 øre pr. kWh

Januar DK1: 59 øre pr. kWh

Januar DK2: 59 øre pr. kWh

Februar DK1: 63 øre pr. kWh

Februar DK2: 70 øre pr. kWh

Marts DK1: 61 øre pr. kWh

Marts DK2: 63 øre pr. kWh

April DK1: 64 øre pr. kWh

April DK2: 64 øre pr. kWh

Maj DK1: 70 øre pr. kWh

Maj DK2: 71 øre pr. kWh

HjerteStrøm

December DK1: 54 øre pr. kWh

December DK2: 58 øre pr. kWh

Januar DK1:  61 øre pr. kWh

Januar DK2: 61 øre pr. kWh

Februar DK1: 65 øre pr. kWh

Februar DK2: 72 øre pr. kWh

Marts DK1: 63 øre pr. kWh

Marts DK2: 65 øre pr. kWh

Apri DK1: 66 øre pr. kWh

April 66 øre pr. kWh

Maj DK1: 72 øre pr. kWh

Maj DK2: 73 øre pr. kWh

Introduktionstilbud: 

December DK1: 7 øre pr. kWh

December DK2: 7 øre pr. kWh

Januar DK 1: 7 øre pr. kWh

Januar DK2: 7 øre pr. kWh

Februar DK 1: 7 øre pr. kWh

Februar DK2: 7 øre pr. kWh

Marts DK1: 7 øre pr. kWh

Marts DK2: 7 øre pr. kWh

April DK1: 7 øre pr. kWh

April DK2: 7 øre pr. kWh

Maj DK1: 7 øre pr. kWh

Maj DK2: 7 øre pr. kWh

 

Introduktionstilbud 

Kunder der har valgt vores introduktionstilbud overgår efter tilbuddet udløb til: 

December DK1:  52 øre pr. kWh

December DK2: 56 øre pr. kWh

Januar DK1: 59 øre pr. kWh

Januar DK2:  59 øre pr. kWh

Februar DK1: 63 øre pr. kWh

Februar DK2: 70 øre pr. kW

Marts DK1:  61 øre pr. kWh

Marts DK2: 63 øre pr. kWh

April DK1: 64 øre pr. kWh

April DK2: 64 øre pr. kWh

Maj DK1: 70 øre pr. kWh

Maj DK2: 71 øre pr. kWh

PrisLoft: 

December DK1: 53 øre pr. kWh

December DK2: 57 øre pr. kWh

Januar DK1:  67 øre pr. kWh

Januar DK2: 68 øre pr. kWh

Februar DK1: 65 øre pr. kWh

Februar Dk2: 70 øre pr. kWh

Marts DK1:  63 øre pr. kWh

Marts DK2: 64 øre pr. kWh

April DK1: 65 øre pr. kWh

April DK2: 65 øre pr. kWh

Maj DK1: 71 øre pr. kWh

Maj DK2: 72 øre pr. kWh 

Kunder der ikke har et af vores aktive produkter på listen ovenfor, kan kontakte kundeservice for yderligere information om deres priser hos vors kundeservice. 

Øvrige priser:

Udover elprisen kommer afgifter til staten samt transport af strømmen. Herudover vil du bliver opkrævet følgende hos Elektron

Oprettelse: Gratis

Årlig abonnement: PrisLoft: 100,- pr. adresse. MarkedsPris: 200,- pr. adresse.

Månedligt abonnement: HjerteStrøm: 49 kr. pr. adresse. IndkøbsPris: 29 kr. pr. adresse

Fakturagebyr ved Betalingsservice: Gratis

Fakturagebyr ved giro: 39 kr. 

Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: 100,- pr. rykker.

Gebyr ved overgang til inkasso: 100,-

Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes: 100 kr.

Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.: 300 kr.

Alle priser er inklusiv moms 

Standardgebyrer til elhandler via datahubben:

 Gebyr Standardgebyr 
(eksklusiv moms)
 Aflæsningsbesøg  555
 Besøg med henblik på afbrydelse  670
 Fjernbetjent afbrydelse  105
 Fjernbetjent genåbning  105
 Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid  260
 Fogedforretning, udkørende  Efter regning
 Opstart af fogedforretning  790
 Genopsætnings af nedtaget måler  790
 Genåbning  625
 Målerundersøgelse på stedet  785
 Genåbning uden for normal arbejdstid  1230
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler  1420
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1990
 Nedtagning af måler 660
 Rykker for manglende selvaflæsning  75
 Skønnet aflæsning 65 
Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

Afgifter, skatter og netydelser:

http://www.danskenergi.dk/Prisblade

Tariffer og gebyrer:

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept - se mere om cookies her: Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close