Priser

På denne side finder du priser for august måned, har du spørgsmål til kampagner eller abonnementer kan du ringe til: 92 10 10 10

Produkter                                                                                                                                               DK1*                                DK2**
Basispris Øre pr. Kwh

454

447

Markedspris Øre pr. Kwh

449

442

Prisloft Øre pr. Kwh

451

445

Indkøbspris Øre pr. Kwh

429

422

MaxPris Øre pr. Kwh

464

457

*  Vest for Storebælt

** Øst for Storebælt

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentligører vi prisen for den forgangne måned.

Alle priser er inklusive moms

Abonnementer månedligt / Årligt
Prisloft Årligt pr. adresse 100
Markedspris Årligt pr. adresse 200
Hjertestrøm Månedligt pr. adresse 49
Indkøbspris Månedligt pr. adresse 39

 

MaxPris       Månedligt pr. adresse 39
Basispris Månedligt pr. adresse 39

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentligører vi prisen for den forgangne måned.

Alle priser er inklusive moms

Øvrige priser
​​Fakturagebyr ved Betalingsservice

Gratis

Fakturagebyr ved giro 39
Rykkergebyr ved 1. og 2. rykker: Pr. rykker 100
Gebyr ved overgang til inkasso 100
Gebyr for indgåelse af betalings aftale, hvis krav kan opfyldes 100
Ved specielle godkendte betalingsaftaler med løbetid over 3 mdr.  300

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentligører vi prisen for den forgangne måned.

Alle priser er inklusive moms

Standardgebyrer fra netselskaber via datahubben:
Gebyr

Standardgebyr (eksklusiv moms)

Aflæsningsbesøg

555

Besøg med henblik på afbrydelse

670

Fjernbetjent afbrydelse

105

Fjernbetjent genåbning

105

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid

260

Fogedforretning, udkørende

Efter regning

Opstart af fogedforretning

790

Genopsætning af nedtaget måler

790

Genåbning

625

Målerundersøgelse på stedet

785

Genåbning uden for normal arbejdstid

1230

Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler

1420

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted

1990

Nedtagning af måler

660

Rykker for manglende selvaflæsning

75

Skønnet aflæsning

65

Prisen bliver beregnet hver måned på baggrund af prisen i markedet. I starten af måneden offentliggør vi prisen for den forgangne måned.

Netselskabernes priser:

På Nedenstående link kan du se oversigten over netselskabernes tarif-, abonnement- og gebyroversigter. Dette gælder også net- og systemtarif, PSO og lignende afgifter. Disse priser og gebyrer bliver direkte viderefaktureret.

Afgifter, skatter og netydelser:
https://greenpowerdenmark.dk/fakta-om-groen-energi

Tariffer og gebyrer:
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer